Wybierz Kategorię

Kostki brukowe, płyty ażurowe, płyty chodnikowe, krawężniki i obrzeża wytwarzane są metodą wibroprasowania na w pełni zautomatyzowanej linii produkcyjnej.

W procesie produkcyjnym szczegółną uwagę zwracamy na stworzenie takich warunków technicznych i technologicznych, które zapewniają naszym wyrobom najwyższą jakość, dlatego też użyte do produkcji surowce oraz gotowe wyroby podlegają stałej kontroli.