Porady praktyczne i warunki gwarancji

Wykwity

Na produkowanych wyrobach betonowych może występować warstwa jasnego nalotu będąca niegroźnym osadem wapiennym zwanym wykwitem. Pod względem chemicznym są to osady nierozpuszczalnego w wodzie węglanu wapnia, który odkłada się na powierzchni betonu. Powstaje on w trakcie wiązania się cementu w wyniku reakcji wodorotlenku wapnia z dwutlenkiem węgla z powietrza. Powstawanie wykwitów wapiennych na wyrobach betonowych wynika z właściwości cementu użytego do produkcji. Każdy odpowiadający obowiązującym normom cement zawiera wapno. Nie można sobie wyobrazić cementu bez wapna i nie istnieje nadający się do użytku beton, w którym zawartość wapna jest tak niska, aby z góry można wykluczyć osady wapienne.

 

Opisane wyżej zjawisko nie ma żadnego wpływu na właściwości wyrobów betonowych oraz jakość nawierzchni brukowych z nich wykonanych.

 

W wyniku eksploatacji wyrobów betonowych na wolnym powietrzu następuje samoczynne rozpuszczanie i wymywanie osadów wapiennych przez wodę z opadów atmosferycznych. Z drugiej strony likwidacja występujących wykwitów następuje w wyniku eksploatacji powierzchni, jej normalnego zabrudzenia i obciążenia mechanicznego. Dlatego w przemyśle betonowym wykwity wapienne nie stanowią podstawy do reklamacji i w żaden sposób nie wpływają na wytrzymałość kostki.

 

 

Odcienie

Na wyrobach betonowych mogą wystąpić odchyłki kolorystyczne, które związane są z technologią produkcji i nie podlegają reklamacji. Dla uniknięcia odchyłek kolorystycznych należy układać kostkę z kilku palet na przemian.

 

 

Palety

Towar znajduje się na paletach transportowych, za które pobierana jest kaucja zwrotna po oddaniu palet. Zwrot palet powinien nastąpić nie później niż w ciągu 90 dni od daty zakupu.